AFTERMARKET KATALOG +90 224 410 00 54
Site Dili
AFTERMARKET
KATALOG

Çevre politikamız, üretim prosesini etkileyen direkt ve endirekt bütün faaliyetleri kapsamaktadır. YAMAS A.Ş, çevreyi ve insanı çok değerli bir hazine olarak görür ve gelecek için de en iyi şekilde korunması gerektiğinin bilinci içerisindedir. Proje bütçelerinin sağladığı olanaklar çerçevesinde, Çevre ve İSG ‘ye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmak ve her yeni projede Çevre ve İSG’yi sürekli koruma, sürekli iyileştirme sağlayarak gelecek nesillere daha iyi bir yaşam kalitesi sağlayacak bir ortam ve İSG kültürü bırakmak şirket politikalarımızın Çevre ve İSG ile ilgili önemli bir parçasıdır. Bu nedenle Çevre ve İSG Politikamız;

Uyum Yükümlülükleri

Müşterilerimizin, çalışanların ve faaliyetlerimizden etkilenen toplumun beklentilerini yerine getirmek için, bu amaçla düzenlenen yasaları ve diğer şartları sürekli izlemek, bunlara uyum sağlamak.

Çalışanların Katılımı

Eğitimlerle bilinçlendirerek çalışanlarımızın duyarlılığını arttırmak, faaliyetlerimizin daha başarılı olması için bu sayede çalışanların katılımını sağlamak. Kişisel koruyucu donanım kullanımını etkin hale getirmek. Bu bilinci çalışanlarımız aracılığı ile yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak.

Doğal Kaynakların Etkin Kullanımı

Kullandığımız elektrik, su, yakıt gibi kaynakların kullanımını azaltarak enerji tasarrufu ve verimliliğini sağlamak, atık/ atık su/emisyon oluşumunu ve fireleri azaltmak,  bu sayede doğal kaynakların etkin ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak.

Çevre Kirliliğinin ve İSG Risklerinin Önlenmesi

Yeni yatırım ve projelerde, teknik, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçüde çevreye ve insana en az zarar veren teknolojileri kullanarak, makine güvenliğini sağlamak ve mümkün olduğu ölçüde mevcut yapıda da iyileştirmeler yapmak suretiyle çevreye ve insana verilen zararı önlemek. Mevcut olan tüm proseslerimiz ile ilgili çevreye ve insana ez az zararı verecek üretimi ve entegre yönetimini gerçekleştirmek. Yangın, deprem, iş kazası gibi acil durumlara hazır bir yönetim sistemi sağlamak, gerekli tüm önleyici çalışma planlarını belirlemek, kimyasal yönetiminde güvenilir şartları sağlayarak , çevreye ve insana zarar vermeyecek sistemleri geliştirmek.

Sürekli Gelişme

Yasa ve beklentiler çerçevesinde, çalışanlarımızın da  katılımı ile doğal kaynakların etkin kullanımı ve çevre kirliliğinin önlenmesi, İSG risklerinin kabul edilebilir düzeye çekilmesi için belirlenen hedefleri izleyerek, sürekli gelişme sağlamak.

YAMAS A.Ş, faaliyetlerinin önemli çevre ve risk boyutlarını belirlemeyi, tanımlamayı ve bu etkilere ilgili amaç ve hedefleri tanımlayarak, uyum yükümlülüklerini yerine getirileceğini, sürekli iyileştirme bakış açısıyla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmayı ve işletmeyi taahhüt eder.