AFTERMARKET KATALOG +90 224 410 00 54
Site Dili
AFTERMARKET
KATALOG

Test Yetenekleri

Parça tasarımı yaparken sadece ürüne odaklanmanın dışında, ürünün kullanım yeri ve etkileşimde olduğu komponentleri de göz önünde bulundurmak ve bu alanda bilgi sahibi olmak önemlidir. Özellikle benchmarking çalışmalarında ürünün mevcut durumu tespit edilerek tasarım girdisi yapılır. Böylece ürünün maruz kalabileceği bütün sınır koşullarına simule edilmiş olur.

Konvansiyonel burçlar için genellikle statik koşullar göz önünde bulundurularak test şartnameleri oluşturulur. Fakat hidroburç ve motor takozu gibi titreşim sönümleme elemanlarında dinamik stiffness, loss angle, damping gibi değerler kritik önem arz etmektedir. Ömür testi ise her türlü titreşim sönümleme elemanı için değerlendirilmesi gereken önemli bir parametredir.

Prototip

Elastomerlerin viskoelastik bir yapıya sahip olması nedeniyle diğer mühendislik malzemeleri gibi kolay bir malzeme modeli oluşturulmasını engellemektedir. Bu nedenle yapılan her FE analizin bir prototip üzerinden doğrulanması önemlidir.

Bünyemizde bulunan prototip atölyesi sayesinde çok kısa sürede prototip kalıp imalatı yapılır. Basılan prototip parça üzerinden boyutsal kontrollerin yanı sıra fiziksel testler de yapılarak sonuçlar incelenir.

Prototip parça seri imalatın ilk adımıdır ve yapılan tasarımın doğruluğu ile ilgili bilgiler verir. Özellikle parçadan beklenen ömür performansını görebilmek NVH problemleri için ciddi bir kriterdir. 

YAMAS bünyesinde kalite ve ar-ge olmak üzere iki adet laboratuvar ve kimyasal bileşenlerin analizi için bir bölüm bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda parçanın seri koşullardaki kriterleri için montaj kuvveti, yapışma, stiffness karakterizasyonu vb testler yapılırken; geliştirme sürecinde frekans bandındaki bütün dinamik değerler incelenir ve her proje için %100 ömür testi yapılarak parçalar devreye alınır. Bu testlerin yapılması için gerekli olan bütün test fikstürlerin hem tasarımı hem de imalatı YAMAS bünyesinde yapılmaktadır.

Bütün bu test sonuçlarından elde edilen veriler, aynı zamanda kauçuk reçete optimizasyonu için de kullanılmaktadır.

Hidroburçlar için kullanılan hidroyağın analizi teknik üniversiteyle beraber çalışılarak yapılır.